Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7994-1:2009

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7994-1:2009

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1: 2004) về Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần Số hiệu: TCVN7994-1:2009 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2009 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1: 2004) về Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7994-1 : 2009 TỦ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN HẠ ÁP – PHẦN 1: TỦ ĐIỆN ĐƯỢC THỬ ...
 • 1 Qui định chung
 • 1.1 Phạm vi áp dụng và đối tượng
 • 1.2 Tài liệu viện dẫn
 • 2 Định nghĩa
 • 2.1 Định nghĩa chung
 • 2.2 Khối kết cấu của tủ điện
 • 2.3 Thiết kế bên ngoài tủ điện
 • 2.4 Bộ phận kết cấu của tủ điện
 • 2.5 Điều kiện lắp đặt tủ điện
 • 2.6 Biện pháp bảo vệ liên quan đến điện giật
 • 2.7 Lối bên trong tủ điện
 • 2.8 Chức năng điện tử
 • 2.9 Phối hợp cách điện
 • 2.10 Dòng điện ngắn mạch
 • 2.11 Tương thích điện từ (EMC)
 • 3. Phân loại tủ điện
 • 4. Đặc trưng về điện của tủ điện
 • 4.1 Điện áp danh định
 • 4.2 Dòng điện danh định (In) (của một mạch điện trong tủ điện)
 • 4.3 Dòng điện chịu thử ngắn hạn danh định (Icw) (của một mạch điện trong tủ điện)
 • 4.4 Dòng điện chịu thử đỉnh danh định (Ipk) (của một mạch điện trong tủ điện)
 • 4.5 Dòng điện ngắn mạch danh định có điều kiện (Icc) (của một mạch điện trong tủ điện)
 • 4.6 Dòng điện ngắn mạch danh định có cầu chảy Lcf (của một mạch điện trong tủ điện)
 • 4.7 Hệ số đa dạng danh định
 • 4.8 Tần số danh định
 • 5. Các thông tin cần nêu liên quan đến tủ điện
 • 6. Điều kiện vận hành
 • 6.1 Điều kiện vận hành bình thường
 • 6.2 Điều kiện vận hành đặc biệt
 • 6.3 Các điều kiện vận chuyển, bảo quản và lắp ráp
 • 7. Thiết kế và kết cấu
 • 7.1 Thiết kế về cơ
 • 7.2 Vỏ tủ và cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài
 • 7.3 Độ tăng nhiệt
 • 7.4 Bảo vệ chống điện giật
 • 7.5 Bảo vệ ngắn mạch và độ bền chịu ngắn mạch
 • 7.6 Thiết bị đóng cắt và linh kiện lắp trong tủ điện
 • 7.7 Phân cách bên trong tủ điện bằng tấm chắn hoặc vách ngăn
 • 7.8 Mạch nối điện bên trong tủ điện: thanh cái và dây bọc cách điện
 • 7.9 Yêu cầu đối với mạch cung cấp loại thiết bị điện tử
 • 7.10 Tương thích điện từ (EMC)
 • 7.11 Mô tả các loại mạch nối điện của các khối chức năng
 • 8. Yêu cầu kỹ thuật của thử nghiệm
 • 8.1 Phân loại các thử nghiệm
 • 8.2 Thử nghiệm điển hình
 • 8.3 Thử nghiệm thường xuyên
 • Phụ lục A Mặt cắt nhỏ nhất và lớn nhất của dây đồng thích hợp để đấu nối
 • Phụ lục B Phương pháp tính diện tích mặt cắt của dây bảo vệ liên quan đến ứng suất nhiệt do dòng điện ...
 • Phụ lục C (đã xoá)
 • Phụ lục D Dựng cách ly bên trong
 • Phụ lục E Hạng mục cần có thoả thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng
 • Phụ lục F Đo chiều dài đường rò và khe hở không khí
 • Phụ lục G Tương quan giữa điện áp danh nghĩa của hệ thống cung cấp và điện áp chịu xung danh định của ...
 • Phụ lục H Tương thích điện từ (EMC)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7994-1:2009 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7994-1:2009

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7994-1:2009

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7994-1:2009

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7994-1:2009

Đang cập nhật