Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B02:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B02:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-B02:2007 (ISO 105-B02:1994, With Amendment 1: 1998 and Amendment 2: 2000) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B02: Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo: Phép thử bằng đèn xenon Số hiệu: TCVN7835-B02:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-B02:2007 (ISO 105-B02:1994, With Amendment 1: 1998 and Amendment 2: 2000) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B02: Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo: Phép thử bằng đèn xenon

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835 - B02 : 2007 ISO 105 - B02 : 1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Vật liệu chuẩn và thiết bị, dụng cụ
 • 4.1. Vật liệu chuẩn
 • 4.2. Thiết bị, dụng cụ
 • 5. Mẫu thử
 • 6. Điều kiện phơi
 • 7. Cách tiến hành
 • 7.1. Điều chỉnh độ ẩm
 • 7.2. Các phương pháp phơi
 • 8. Đánh giá độ bền màu
 • 9. Báo cáo thử nghiệm
 • PHỤ LỤC A THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU VỚI ĐÈN XENON LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ
 • PHỤ LỤC B THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN MÀU VỚI ĐÈN XENON ĐƯỢC LÀM MÁT BẰNG NƯỚC
 • PHỤ LỤC C THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI ÁNH SÁNG
 • PHỤ LỤC D ÁNH SÁNG PHƠI TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CHUẨN LEN XANH BỀN ÁNH SÁNG L2 ĐẾN L9
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B02:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B02:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B02:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B02:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B02:2007

Đang cập nhật