Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6033:1995

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6033:1995

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6033:1995 (ISO 2403 : 1972) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định trị số microne Số hiệu: TCVN6033:1995 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1995 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6033:1995 (ISO 2403 : 1972) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định trị số microne

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6033 : 1995 ISO 2403 : 1972 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ MICRONE
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Định nghĩa
 • 4. Nguyên lý
 • 5. Dụng cụ và vật liệu
 • 6. Môi trường chuẩn để điều hòa và thử
 • 7. Mẫu thử
 • 8. Tiến hành thử
 • 9. Tính toán và biểu thị kết quả
 • 10. Biên bản thử
 • PHỤ LỤC X PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ
 • PHỤ LỤC Y THAO TÁC TRÊN DỤNG CỤ CÓ DÒNG KHÔNG KHÍ THỔI ĐO TRỊ SỐ MICRONE
 • PHỤ LỤC Z THAO TÁC MÁY ĐO ĐỘ MẢNH WIRA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6033:1995 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6033:1995

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6033:1995

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6033:1995

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6033:1995

Đang cập nhật