Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7316:2003

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7316:2003

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7316:2003 về Hệ thống cỡ số giày - Hệ Mondopoint và cách chuyển đổi sang các hệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: TCVN7316:2003 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: *** Ngày ban hành: 26/12/2003 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7316:2003 về Hệ thống cỡ số giày - Hệ Mondopoint và cách chuyển đổi sang các hệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7316: 2003 HỆ THỐNG CỠ SỐ GIÀY HỆ MONDOPOINT VÀ CÁCH CHUYỂN ĐỔI SANG CÁC HỆ ...
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Thuật ngữ, định nghĩa
  • 3. Những tính chất cơ bản của hệ Mondopoint
  • 4. Phương pháp xác định cỡ
  • 5. Phương pháp thể hiện số đo kích thước
  • 6. Phương pháp đánh dấu
  • PHỤ LỤC A Giới thiệu các hệ cỡ số
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7316:2003 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7316:2003

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7316:2003

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7316:2003

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7316:2003

Đang cập nhật