Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7423:2004 (ISO 4920:1981) về Vải dệt - Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt (Phép thử phun tia) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: TCVN7423:2004 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: *** Ngày ban hành: 14/01/2005 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7423:2004 (ISO 4920:1981) về Vải dệt - Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt (Phép thử phun tia) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7423 : 2004 VẢI DỆT – XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM ƯỚT BỀ MẶT (PHÉP THỬ PHUN ...
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Nguyên tắc
 • 5. Dụng cụ và vật liệu
 • 6. Điều hoà mẫu và môi trường thử nghiệm
 • 7. Mẫu thử
 • 8. Cách tiến hành
 • 9. Báo cáo thử nghiêm
 • Phụ lục Thang đánh giá theo ảnh ISO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004

Đang cập nhật