Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7838-1:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7838-1:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7838-1:2007 (ISO 7617 - 1 : 2001) về Vải tráng phủ chất dẻo dùng làm vải phủ bọc - Phần 1: Vải dệt kim tráng phủ PVC - Yêu cầu kỹ thuật Số hiệu: TCVN7838-1:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7838-1:2007 (ISO 7617 - 1 : 2001) về Vải tráng phủ chất dẻo dùng làm vải phủ bọc - Phần 1: Vải dệt kim tráng phủ PVC - Yêu cầu kỹ thuật

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7838-1 : 2007 ISO 7617 - 1 : 2001 VẢI TRÁNG PHỦ CHẤT DẺO DÙNG LÀM VẢI PHỦ BỌC ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Lấy mẫu
 • 4. Thử và sự phù hợp
 • 5. Yêu cầu kỹ thuật
 • 6. Ghi nhãn
 • 7. Báo cáo thử nghiệm
 • Phụ lục A Phương pháp lựa chọn mẫu thử
 • Phụ lục B Xác định độ giãn dài và độ hồi dẻo
 • Phụ lục C Xác định độ bền mài mòn của lớp in
 • Phụ lục D Xác định độ bền lớp ngoài của vải tráng phủ
 • Phụ lục E Xác định độ bền màu với ma sát
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7838-1:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7838-1:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7838-1:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7838-1:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7838-1:2007

Đang cập nhật