Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6222:2008 (ISO 9174 : 1998) về Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử Số hiệu: TCVN6222:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6222:2008 (ISO 9174 : 1998) về Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6222 : 2008 ISO 9174 : 1998 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH CROM – PHƯƠNG PHÁP ĐO ...
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Tài liệu viện dẫn
  • 3. Xác định crom bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
  • 4. Xác định crom tổng bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tử hóa nhiệt điện
  • Phụ lục A Xử lý sơ bộ và phá mẫu mẫu bùn và trầm tích
  • Phụ lục B Dữ liệu về độ chụm
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008

Đang cập nhật