Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6679:2008 (ISO 10315 : 2000) về Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí Số hiệu: TCVN6679:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2008 Lĩnh vực: Công nghệ- Thực phẩm

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6679:2008 (ISO 10315 : 2000) về Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc - Phương pháp sắc ký khí

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6679 : 2008 ISO 10315 : 2000 THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH NICOTIN TRONG PHẦN NGƯNG TỤ ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Nguyên tắc
 • 4. Thuốc thử
 • 5. Thiết bị, dụng cụ
 • 6. Cách tiến hành
 • 7. Biểu thị kết quả
 • 8. Độ lặp lại và độ tái lập
 • 9. Qui trình sắc ký khí thay thế và chú ý khi phân tích
 • 10. Báo cáo thử nghiệm
 • Phụ lục A Sử dụng phương pháp này với việc xác định hàm lượng nước bằng sắc ký
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6679:2008

Đang cập nhật