Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5729:2012

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5729:2012

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5729:2012 về Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu và thiết kế Số hiệu: TCVN5729:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2012 Lĩnh vực: Giao thông, Xây dựng

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5729:2012 về Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu và thiết kế

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5729 : 2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ
 • 1 Phạm vi áp dụng
 • 2 Tài liệu viện dẫn
 • 3 Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4 Qui định chung
 • 5 Các căn cứ thiết kế đường cao tốc
 • 6 Bố trí mặt cắt ngang đường cao tốc
 • 7 Thiết kế tuyến đường cao tốc trên bình đồ, mặt cắt dọc và thiết kế phối hợp các yếu tố hình học tuyến
 • 7.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của các yếu tố hình học tuyến các cấp đường cao tốc trên bình đồ và mặt ...
 • 7.2 Yêu cầu với đoạn tuyến thẳng trên bình đồ đường cao tốc:
 • 7.3 Chọn bán kính đường cong trên tuyến đường cao tốc:
 • 7.4 Siêu cao trên đường cong
 • 7.5 Đường cong chuyển tiếp
 • 7.6 Nối tiếp giữa các đường vòng
 • 7.7 Bảo đảm tầm nhìn trên đường vòng
 • 7.8 Để tăng an toàn ở các đoạn gần các nút giao nhau, gần đoạn vào các trạm phục vụ hoặc các trạm thu ...
 • 7.9 Vị trí đường đỏ thiết kế trên trắc dọc
 • 7.10 Quy định về dốc dọc
 • 7.11 Chiều dài dốc dọc
 • 7.12 Đường cong đứng
 • 7.13 Thiết kế phối hợp các yếu tố tuyến
 • 7.14 Thiết kế tuyến đường cao tốc phối hợp với cảnh quan
 • 8 Thiết kế chỗ giao nhau trên đường cao tốc và các chỗ ra, vào đường cao tốc
 • 8.1 Phân loại các chỗ giao nhau trên đường cao tốc
 • 8.2 Trên đường cao tốc, đối với cả hai loại chỗ giao nhau trực thông và liên thông tại Điểm 8.1 đều phải ...
 • 8.3 Chọn loại hình chỗ giao nhau liên thông
 • 8.4 Quy định về khoảng cách giữa các chỗ giao khác mức liên thông
 • 8.5 Yêu cầu đối với các đường ô tô khác được nối vào chỗ giao khác mức liên thông trên đường cao tốc ...
 • 8.6 Trong phạm vi chỗ giao khác mức liên thông nên áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu ở Bảng 7 đối ...
 • 8.7 Yêu cầu thiết kế đối với các đường nhánh thuộc phạm vi chỗ giao khác mức liên thông và các đường ...
 • 8.8 Bố trí chỗ nối đường nhánh với đường cao tốc trong phạm vi chỗ giao khác mức liên thông và các chỗ ...
 • 8.10 Yêu cầu thiết kế đối với chỗ giao cùng mức trên các đường cấp thấp (đề cập tại Điểm 8.2) trong phạm ...
 • 8.11 Bố trí giao khác mức không liên thông
 • 8.12 Bố trí chỗ giao giữa đường cao tốc với các đường ống ngầm, với các đường dây các loại
 • 9 Thiết kế nền mặt đường và hệ thống thoát nước
 • 9.1 Yêu cầu chung
 • 9.2 Thiết kế nền đường
 • 9.3 Thiết kế thoát nước
 • 9.4 Thiết kế mặt đường
 • 10 Thiết kế và bố trí trạm thu phí trên đường cao tốc
 • 11 An toàn phòng hộ, bảo đảm tiện nghi và bảo vệ môi trường trên đường cao tốc
 • 11.1 Bố trí phòng hộ, bảo đảm an toàn giao thông phải theo các quy định sau:
 • 11.2 Thiết kế dẫn hướng
 • 11.3 Báo hiệu giao thông trên đường cao tốc
 • 11.4 Chống lóa mắt do pha đèn của xe chạy ngược chiều về ban đêm
 • 11.5 Chiếu sáng đường cao tốc
 • 11.6 Các cơ sở phục vụ trên đường cao tốc
 • 11.7 Các nội dung thiết kế cần phải đề cập đến việc bảo vệ môi trường hai bên đường cao tốc cũng phải ...
 • 11.8 Việc bố trí, xây dựng các cơ sở phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa đường cao tốc dọc tuyến cũng được đưa ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5729:2012 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5729:2012

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5729:2012

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5729:2012

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5729:2012

Đang cập nhật