Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông Số hiệu: TCVN9250:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2012 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9250 : 2012 TRUNG TÂM DỮ LIỆU - YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Data ...
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Thuật ngữ và định nghĩa
  • 3. Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt
  • 4. Yêu cầu kỹ thuật
  • PHỤ LỤC A (Tham khảo) PHÂN CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG NHÀ TRẠM TTDL
  • PHỤ LỤC B (tham khảo) QUẢN LÝ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012

Đang cập nhật