Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5573:2011

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5573:2011

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5573:2011 về Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế Số hiệu: TCVN5573:2011 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2011 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5573:2011 về Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5573 : 2011 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Đơn vị đo và kí hiệu
 • 4.1. Đơn vị đo
 • 4.2. Kí hiệu
 • 5. Qui định chung
 • 6. Vật liệu
 • 7. Các đặc trưng tính toán
 • 7.1. Cường độ tính toán
 • 7.2. Mô đun đàn hồi và mô đun biến dạng của khối xây khi chịu tải trọng ngắn hạn và dài hạn. Các đặc ...
 • 8. Tính toán các cấu kiện của kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ nhất ...
 • 8.1. Kết cấu gạch đá
 • 8.2. Kết cấu gạch đá cốt thép
 • 8.3. Gia cường kết cấu gạch đá
 • 9. Tính toán các cấu kiện của kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai
 • 9.1. Qui định chung
 • 9.2. Tính toán theo sự hình thành và mở rộng vết nứt
 • 9.3. Tính toán theo biến dạng
 • 10. Các chỉ dẫn thiết kế
 • 10.1. Các chỉ dẫn chung
 • 10.2. Tỉ số cho phép giữa chiều cao và chiều dày của tường và cột
 • 10.3. Tường bằng tấm và blốc cỡ lớn
 • 10.4. Tường nhiều lớp (bằng khối xây nhẹ và tường có các lớp ốp)
 • 10.5. Neo tường và neo cột
 • 10.6. Gối tựa của kết cấu lên tường
 • 10.7. Tính toán gối tựa của các cấu kiện đặt trên tường gạch
 • 10.8. Lanh tô và tường treo
 • 10.9. Mái đua và tường chắn mái
 • 10.10. Móng và tường tầng hầm
 • 10.11. Các yêu cầu cấu tạo đối với khối xây có cốt thép
 • 10.12. Khe biến dạng
 • Phụ lục A Các yêu cầu đối với bản vẽ thi công gạch đá và gạch đá cốt thép
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5573:2011 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5573:2011

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5573:2011

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5573:2011

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5573:2011

Đang cập nhật