Quy chuẩn QCVN01:2013/BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN01:2013/BCT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2013/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: QCVN01:2013/BCT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: *** Ngày ban hành: 18/06/2013 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2013/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Tiêu chuẩn viện dẫn
 • Chương II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • Điều 5. Phân cấp cửa hàng xăng dầu
 • Điều 6. Yêu cầu chung
 • Điều 7. Phân cấp vùng nguy hiểm
 • Điều 8. Bể chứa xăng dầu
 • Điều 9. Cột bơm xăng dầu
 • Điều 10. Đường ống công nghệ
 • Điều 11. Hệ thống điện
 • Điều 12. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • Điều 13. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
 • Điều 14. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MINH HỌA VÀ PHÂN CẤP VÙNG NGUY HIỂM CHÁY NỔ TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 • 1. Vùng nguy hiểm (hazardous zone)
 • 2. Vùng không nguy hiểm (non-hazardous zone)
 • 3. Vùng nguy hiểm tại một số vị trí trong cửa hàng xăng dầu
 • PHỤ LỤC II SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ MỘT HỆ THỐNG THU HỒI HƠI ĐIỂN HÌNH
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • MỤC LỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN01:2013/BCT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN01:2013/BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN01:2013/BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN01:2013/BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN01:2013/BCT

Đang cập nhật