Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 về Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế Số hiệu: TCVN4601:2012 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2012 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 về Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4601 : 2012 CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - YÊU CẦU THIẾT KẾ
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Phân loại và phân cấp công sở các cơ quan hành chính nhà nước
 • 5. Yêu cầu chung
 • 6. Yêu cầu về khu đất xây dựng và qui hoạch tổng mặt bằng
 • 7. Yêu cầu về nội dung công trình và giải pháp thiết kế
 • 7.1. Công sở cơ quan hành chính nhà nước bao gồm các bộ phận chức năng sau:
 • 7.2. Căn cứ vào quy mô, tính chất của công sở, việc phân khu chức năng công sở cần lưu ý những yêu cầu ...
 • 7.3. Công sở được thiết kế liên hoàn theo dây chuyền hoạt động; không phân chia thành nhiều bộ phận tách ...
 • 7.4. Dây chuyền hoạt động của công sở rõ ràng, phân định rõ diện tích các bộ phận; không gian làm việc ...
 • 7.5. Công sở được thiết kế hoàn chỉnh, có đầy đủ các bộ phận bên trong và bên ngoài; bố cục liên hoàn ...
 • 7.6. Diện tích sử dụng của các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng và kỹ thuật được xác định như sau ...
 • 7.7. Bộ phận làm việc
 • 7.8. Bộ phận công cộng và kỹ thuật
 • 7.9. Bộ phận phụ trợ và phục vụ
 • 7.10. Chiều cao thông thủy tầng nhà
 • 7.11. Cầu thang và thang máy
 • 8. Yêu cầu về phòng cháy và chống cháy
 • 9. Yêu cầu về chiếu sáng và thiết bị điện
 • 10. Yêu cầu về cấp thoát nước và trang thiết bị vệ sinh
 • 11. Yêu cầu về thông gió, điều hòa không khí
 • 12. Yêu cầu về tiếng ồn
 • 13. Yêu cầu thiết kế hệ thống điện nhẹ
 • 14. Yêu cầu về sân vườn, nội thất và hoàn thiện
 • Phụ lục A Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước
 • Phụ lục B Thiết kế phòng họp lớn (phòng hội nghị) và hội trường
 • Phụ lục C Thiết kế phòng lưu trữ, thư viện kĩ thuật chuyên ngành
 • Phụ lục D Tiết kiệm năng lượng trong công sở
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012

Đang cập nhật