Quy chuẩn QCVN69:2013/BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN69:2013/BTTTT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2013/BTTTT về tem bưu chính Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: QCVN69:2013/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: *** Ngày ban hành: 10/07/2013 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2013/BTTTT về tem bưu chính Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • QCVN 69:2013/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 1.4. Ký hiệu, chữ viết tắt
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Hình dạng tem
 • 2.2. Khuôn khổ tem
 • 2.3. Bố cục
 • 2.4. Tem in đè
 • 2.5. Tem Specimen (xem Hình 6a, 6b)
 • 2.6. Dấu hủy tem
 • 2.7. Răng tem
 • 2.8. Chất liệu tem
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1 (Quy định) Minh họa một trường hợp tờ tem
 • PHỤ LỤC 2 (Tham khảo) Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN69:2013/BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN69:2013/BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN69:2013/BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN69:2013/BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN69:2013/BTTTT

Đang cập nhật