Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-2:2013

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-2:2013

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013) về Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống Số hiệu: TCVN10097-2:2013 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2013 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013) về Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10097-2:2013 ISO 15874-2:2013 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và thuật ngữ viết tắt
 • 4. Vật liệu
 • 5. Đặc tính chung
 • 6. Đặc tính hình học
 • 7. Đặc tính cơ học
 • 8. Đặc tính vật lý và hóa học
 • 9. Yêu cầu tính năng
 • 10. Ghi nhãn
 • Phụ lục A Xác định Scalc,max
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-2:2013 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-2:2013

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-2:2013

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-2:2013

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-2:2013

Đang cập nhật