Quyết định 161/2007/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 161/2007/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 161/2007/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 161/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/10/2007 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 161/2007/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ''ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ...
 • Điều 1 Phê duyệt Đề án ''Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2008 - ...
 • Năm 2008
 • Năm 2009
 • Năm 2010
 • Năm 2011
 • Năm 2012
 • Năm 2008
 • Năm 2009
 • Năm 2011
 • Năm 2012
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 161/2007/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 161/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 161/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 161/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 161/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật