Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-21:2014

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-21:2014

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-21:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) Số hiệu: TCVN8400-21:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-21:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-21:2014 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 21: HỘI CHỨNG RỐI LOẠN ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
 • 3. Thuốc thử và vật liệu thử
 • 4. Thiết bị, dụng cụ.
 • 5. Cách tiến hành
 • 6. Báo cáo kết quả
 • PHỤ LỤC A Thành phần và chuẩn bị môi trường và dung dịch thuốc thử
 • PHỤ LỤC B Phương pháp rRT-PCR phát hiện ARN của vi rút PRRS
 • PHỤ LỤC C Phương pháp tạo và nuôi cấy
 • PHỤ LỤC D Phương pháp ELISA phát hiện kháng thể PRRS
 • PHỤ LỤC E Công thức tính liều gây nhiễm 50 % tế bào thí nghiệm (TCID
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-21:2014 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-21:2014

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-21:2014

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-21:2014

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-21:2014

Đang cập nhật