Quy chuẩn QCVN86:2015/BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN86:2015/BGTVT

Tiêu đề: Quy chuẩn quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Số hiệu: QCVN86:2015/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: *** Ngày ban hành: 24/07/2015 Lĩnh vực: Giao thông, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quy chuẩn quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

 • QCVN 86 : 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 4 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
 • 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1
 • PHỤ LỤC 2
 • PHỤ LỤC 3
 • PHỤ LỤC 4
 • PHỤ LỤC 5
 • PHỤ LỤC 6
 • PHỤ LỤC 7
 • PHỤ LỤC 8
 • PHỤ LỤC 9
 • PHỤ LỤC 10
 • PHỤ LỤC 11
 • PHỤ LỤC 12
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN86:2015/BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN86:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN86:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN86:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN86:2015/BGTVT

Đang cập nhật