Quy chuẩn QCVN57:2015/BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN57:2015/BGTVT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành Số hiệu: QCVN57:2015/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: *** Ngày ban hành: 09/11/2015 Lĩnh vực: Giao thông

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

 • QCVN 57: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG SÀN NÂNG TÀU
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • CHƯƠNG 2. KIỂM TRA PHÂN CẤP
 • CHƯƠNG 3. KẾT CẤU SÀN NÂNG TÀU
 • CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG MÁY, THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỀU KHIỂN VÀ VẬN HÀNH
 • III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC A MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SÀN NÂNG TÀU
 • PHỤ LỤC B MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN CẤP SÀN NÂNG TÀU
 • PHỤ LỤC C MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SÀN NÂNG TÀU
 • PHỤ LỤC D MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA PHÂN CẤP SÀN NÂNG TÀU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN57:2015/BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN57:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN57:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN57:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN57:2015/BGTVT

Đang cập nhật