Quy chuẩn QCVN20:2015/BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN20:2015/BGTVT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2015/BGTVT về Báo hiệu hàng hải Số hiệu: QCVN20:2015/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: *** Ngày ban hành: 24/11/2015 Lĩnh vực: Giao thông

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2015/BGTVT về Báo hiệu hàng hải

 • QCVN 20:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 1.4. Hướng luồng hàng hải
 • 1.5. Phía khống chế của báo hiệu hàng hải
 • 1.6. Phân loại báo hiệu hàng hải
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Đèn biển
 • 2.2. Đăng tiêu
 • 2.3. Chập tiêu
 • 2.4. Báo hiệu dẫn luồng
 • 2.5. Các báo hiệu hàng hải khác
 • 2.6. Độ lệch cho phép của báo hiệu nổi trong quá trình sử dụng
 • 2.7. Đặc tính ánh sáng ban đêm của báo hiệu thị giác
 • 2.8. Báo hiệu hàng hải AIS
 • 2.9. Báo hiệu Tiêu Radar (Racon)
 • 2.10. Báo hiệu âm thanh
 • 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 4.1. Các cơ sở thiết kế
 • 4.2. Các cơ sở đóng mới sản xuất, hoán cải, phục hồi, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng báo hiệu hàng hải và ...
 • 4.3. Các tổ chức, cá nhân quản lý hoặc đầu tư xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng báo hiệu hàng hải
 • 4.4. Các đối tượng khai thác báo hiệu hàng hải
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục 1. Hệ số tương phản của một số mục tiêu với nền phía sau
 • Phụ lục 2. Đặc điểm và giới hạn của màu thông thường
 • Phụ lục 3. Đặc điểm và giới hạn của màu huỳnh quang
 • Phụ lục 4. Công thức tính bán kính quay vòng của báo hiệu nổi
 • Phụ lục 5: Bảng mã Morse sử dụng cho Racon
 • Phụ lục 6: Công thức tính toán thiết lập đèn biển, đăng tiêu độc lập
 • Phụ lục 7: Tính toán thiết kế chập tiêu
 • Phụ lục 8: Bảng tín hiệu đèn của báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng
 • Phụ lục 09: Số lượng và bố trí báo hiệu khu vực nuôi trồng thủy sản
 • Phụ lục 10: Số lượng và bố trí báo hiệu công trình thu năng lượng sóng và thủy triều.
 • Phụ lục 11: Tham khảo các tài liệu hướng dẫn, các khuyến cáo của Tổ chức Hải đăng quốc tế (IALA) về báo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN20:2015/BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN20:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN20:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN20:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN20:2015/BGTVT

Đang cập nhật