Quy chuẩn QCVN40:2015/BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN40:2015/BGTVT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành Số hiệu: QCVN40:2015/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: *** Ngày ban hành: 10/12/2015 Lĩnh vực: Giao thông

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

 • QCVN 40:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Yêu cầu chung
 • 2.2. Yêu cầu kỹ thuật
 • 3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
 • 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN40:2015/BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN40:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN40:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN40:2015/BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN40:2015/BGTVT

Đang cập nhật