Quy chuẩn QCVN10:2015/BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN10:2015/BCT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước do Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: QCVN10:2015/BCT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: *** Ngày ban hành: 11/12/2015 Lĩnh vực: Giao thông, Xây dựng

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước do Bộ Công Thương ban hành

 • QCVN 10 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các tài liệu viện dẫn
 • Chương II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • Điều 5. Phân cấp cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
 • Điều 6. Yêu cầu chung
 • Điều 7. Bể chứa xăng dầu
 • Điều 8. Cột bơm xăng dầu
 • Điều 9. Đường ống công nghệ
 • Điều 10. Hệ thống điện
 • Điều 11. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • Điều 12. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
 • Điều 13. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • Điều 14. Quy định về công bố hợp quy và kiểm tra
 • Điều 15. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN10:2015/BCT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN10:2015/BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN10:2015/BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN10:2015/BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN10:2015/BCT

Đang cập nhật