Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung Số hiệu: TCVN11565:2016 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11565:2016 BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG - QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt
  • 3. Trình bày và thể hiện các đối tượng bản đồ nền
  • 4. Trình bày và thể hiện nội dung lớp bản đồ hiện trạng rừng
  • 5. Phân lớp bản đồ, mức độ hiển thị thông tin, trình bày bản đồ
  • Phụ lục I Kinh tuyến trục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016

Đang cập nhật