Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 05/2007/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Doãn Hợp Ngày ban hành: 26/10/2007 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM ĐẾN NĂM ...
  • Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020” với ...
  • I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
  • II. CÁC NHIỆM VỤ
  • III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật