Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11930:2017

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11930:2017

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Số hiệu: TCVN11930:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2017 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11930:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ AN ...
 • 1  Phạm vi áp dụng
 • 2  Tài liệu viện dẫn
 • 3  Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4  Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
 • 5  Yêu cầu cơ bản cho hệ thống thông tin cấp độ 1
 • 5.1  Yêu cầu quản lý
 • 5.2  Yêu cầu kỹ thuật
 • 6  Yêu cầu cơ bản cho hệ thống thông tin cấp độ 2
 • 6.1  Yêu cầu quản lý
 • 6.2  Yêu cầu kỹ thuật
 • 7  Yêu cầu cơ bản cho hệ thống thông tin cấp độ 3
 • 7.1  Yêu cầu quản lý
 • 7.2  Yêu cầu kỹ thuật
 • 8  Yêu cầu cơ bản cho hệ thống thông tin cấp độ 4
 • 8.1  Yêu cầu quản lý
 • 8.2  Yêu cầu kỹ thuật
 • 9  Yêu cầu cơ bản cho hệ thống thông tin cấp độ 5
 • 9.1  Yêu cầu quản lý
 • 9.2  Yêu cầu kỹ thuật
 • Phụ lục A Yêu cầu cơ bản về an toàn vật lý cho hệ thống thông tin theo cấp độ
 • A.1  Yêu cầu vật lý cho hệ thống thông tin cấp độ 1
 • A.2  Yêu cầu vật lý cho hệ thống thông tin cấp độ 2
 • A.3  Yêu cầu vật lý cho hệ thống thông tin cấp độ 3
 • A.4  Yêu cầu vật lý cho hệ thống thông tin cấp độ 4
 • A.5  Yêu cầu vật lý cho hệ thống thông tin cấp độ 5
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11930:2017 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11930:2017

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11930:2017

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11930:2017

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11930:2017

Đang cập nhật