Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12191:2018

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12191:2018

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12191:2018 về Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc Số hiệu: TCVN12191:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2018 Lĩnh vực: Giao thông, Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12191:2018 về Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12191:2018 HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC
 • 1  Phạm vi áp dụng
 • 2  Tài liệu viện dẫn
 • 3  Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4  Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt
 • 5  Cấu trúc của hệ thống thông tin liên lạc
 • 6  Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thông tin liên lạc
 • 6.1  Hệ thống điện thoại khẩn cấp
 • 6.2  Hệ thống điện thoại mệnh lệnh và điện thoại hành chính
 • 6.3  Tổng đài điện thoại
 • 6.4  Hệ thống thông tin vô tuyến lưu động mặt đất
 • 6.5  Hệ thống quản lý giám sát thiết bị
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12191:2018 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12191:2018

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12191:2018

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12191:2018

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12191:2018

Đang cập nhật