Quy chuẩn QCVN16:2018/BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN16:2018/BKHCN

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế Số hiệu: QCVN16:2018/BKHCN Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: *** Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

 • QCVN 16:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG TĂNG SÁNG TRUYỀN HÌNH DÙNG TRONG ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC A QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ X-QUANG TĂNG SÁNG TRUYỀN HÌNH DÙNG TRONG Y TẾ
 • Mẫu 1. BBKĐ BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH (THIẾT BỊ X-QUANG TĂNG SÁNG TRUYỀN HÌNH)
 • Mẫu 2. BCĐGKĐ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH
 • Mẫu 3. GCNKĐ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CERTIFICATE OF VERIFICATION
 • Mẫu 4. TKĐ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN16:2018/BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN16:2018/BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN16:2018/BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN16:2018/BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN16:2018/BKHCN

Đang cập nhật