Quy chuẩn QCVN03:2019/BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN03:2019/BYT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc Số hiệu: QCVN03:2019/BYT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: *** Ngày ban hành: 10/06/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

 • QCVN 03: 2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP CỦA 50 YẾU TỐ HÓA HỌC ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Giải thích từ ngữ
 • II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 1. Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép các yếu tố hóa học tại nơi làm việc
 • 2. Công thức chuyển đổi nồng độ ppm (part per million) của chất phân tích (dạng hơi, khí) trong không ...
 • 3. Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho thời lượng tiếp xúc với hóa chất quá 8 giờ/ngày ...
 • 4. Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho thời lượng tiếp xúc với hóa chất quá 40 giờ/tuần ...
 • 5. Cách tính giá trị tiếp xúc ca làm việc thực tế.
 • III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
 • IV. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1 KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ACETON [ (CH3)2CO ] - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ
 • PHỤ LỤC 2 KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ACID ACETIC (CH3COOH) - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ
 • PHỤ LỤC 3 KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ACID HYDROCHLORIC (HCl) - PHƯƠNG PHÁP SO ĐỘ ĐỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN03:2019/BYT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN03:2019/BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN03:2019/BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN03:2019/BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN03:2019/BYT

Đang cập nhật