Quy chuẩn QCVN37:2019/BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN37:2019/BLĐTBXH

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa Số hiệu: QCVN37:2019/BLĐTBXH Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: *** Ngày ban hành: 16/09/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

 • QCVN 37:2019/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 1.4. Tài liệu viện dẫn
 • 2. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
 • 2.1. Thiết kế quần áo
 • 2.2. Yêu cầu chung
 • 2.3. Yêu cầu vật lý
 • 2.4. Yêu cầu ecgônômi
 • 2.5. Hàm lượng chất béo có trong da
 • 2.6. Tính không gây hại
 • 2.7. Yêu cầu tính năng truyền nhiệt
 • 2.8. Ghi nhãn
 • 2.9. Thông tin cần cung cấp
 • III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 3.1. Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa sản xuất trong nước
 • 3.2. Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa nhập khẩu
 • 3.3. Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa cung cấp trên thị trường
 • 3.4. Quản lý sử dụng quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa
 • IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN37:2019/BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN37:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN37:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN37:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN37:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật