Quy chuẩn QCVN36:2019/BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN36:2019/BLĐTBXH

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn Số hiệu: QCVN36:2019/BLĐTBXH Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: *** Ngày ban hành: 16/09/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

  • QCVN 36:2019/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - GIÀY ỦNG AN TOÀN
  • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
  • 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
  • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
  • IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN36:2019/BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN36:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN36:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN36:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN36:2019/BLĐTBXH

Đang cập nhật