Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ Số hiệu: QCVN41:2019/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: *** Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Giao thông

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ

 • QCVN 41:2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
 • PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • PHẦN 2: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • CHƯƠNG 1 THỨ TỰ HIỆU LỰC CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU VÀ THỨ TỰ ĐƯỜNG ƯU TIÊN
 • Điều 4. Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu
 • Điều 5. Thứ tự đường ưu tiên
 • CHƯƠNG 2 HIỆU LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG
 • Điều 6. Các phương pháp điều khiển giao thông
 • Điều 7. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
 • Điều 8. Hiệu lực của người điều khiển giao thông
 • Điều 9. Người điều khiển giao thông
 • Điều 10. Điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn
 • Điều 11. Xe ưu tiên và tín hiệu của xe ưu tiên
 • Điều 12. Hiệu lực của đèn tín hiệu
 • Điều 13. Vị trí và độ cao đặt đèn tín hiệu
 • Điều 14. Kích thước, hình dạng và các quy định khác của đèn tín hiệu
 • CHƯƠNG 3 BIỂN BÁO HIỆU
 • Điều 15. Phân loại biển báo hiệu
 • Điều 16. Kích thước của biển báo
 • Điều 17. Chữ viết, màu sắc và biểu tượng trên biển
 • Điều 18. Biển báo giao thông có thông tin thay đổi, biển báo tạm thời
 • Điều 19. Hiệu lực của biển báo
 • Điều 20. Vị trí đặt biển báo theo chiều dọc và ngang đường
 • Điều 21. Giá long môn và cột cần vươn
 • Điều 22. Độ cao đặt biển và ghép biển
 • Điều 23. Phản quang trên mặt biển báo
 • Điều 24. Quy định về cột biển
 • Chương 4 BIỂN BÁO CẤM
 • Điều 25. Tác dụng của biển báo cấm
 • Điều 26. Ý nghĩa sử dụng các biển báo cấm
 • Điều 27. Biển báo cấm theo thời gian
 • Điều 28. Biển báo cấm nhiều loại phương tiện, đối tượng
 • Điều 29. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển báo cấm
 • Điều 30. Vị trí đặt biển báo cấm theo chiều đi và hướng hiệu lực của biển
 • Chương 5 BIỂN BÁO NGUY HIỂM VÀ CẢNH BÁO
 • Điều 31. Tác dụng của biển báo nguy hiểm và cảnh báo
 • Điều 32. Ý nghĩa sử dụng các biển báo nguy hiểm và cảnh báo
 • Điều 33. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển báo nguy hiểm
 • Điều 34. Vị trí đặt biển báo nguy hiểm và cảnh báo theo chiều đi và hiệu lực tác dụng của biển
 • CHƯƠNG 6 BIỂN HIỆU LỆNH
 • Điều 35. Tác dụng của biển hiệu lệnh
 • Điều 36. Ý nghĩa sử dụng các biển hiệu lệnh
 • Điều 37. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển hiệu lệnh
 • Điều 38. Vị trí đặt biển hiệu lệnh theo chiều đi và hiệu lực tác dụng của biển
 • Chương 7 BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ KHÔNG PHẢI LÀ ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Điều 39. Tác dụng của biển chỉ dẫn
 • Điều 40. Ý nghĩa sử dụng các biển chỉ dẫn
 • Điều 41. Chú thích về chữ viết trên biển chỉ dẫn
 • Điều 42. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển chỉ dẫn
 • Điều 43. Vị trí đặt biển chỉ dẫn theo chiều đi trên đường ôtô không phải là đường cao tốc
 • Điều 44. Quy định về biển chỉ dẫn chỉ hướng đường trên đường ô tô không phải là đường cao tốc
 • Chương 8 BIỂN PHỤ, BIỂN VIẾT BẰNG CHỮ
 • Điều 45. Biển phụ
 • Điều 46. Biển viết bằng chữ
 • Điều 47. Hình dạng, kích thước, hình vẽ của biển phụ, biển viết bằng chữ
 • Điều 48. Chữ viết và chữ số của biển phụ, biển viết bằng chữ
 • CHƯƠNG 9 BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Điều 49. Quy định chung đối với biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
 • Điều 50. Nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
 • Điều 51. Các loại biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
 • Điều 52. Quy định chung đối với vạch kẻ đường
 • Điều 53. Phân loại vạch kẻ đường
 • Điều 54. Ý nghĩa sử dụng và kích thước của các vạch kẻ đường
 • Điều 55. Hiệu lực của vạch kẻ đường
 • Chương 11 CỌC TIÊU, TIÊU PHẢN QUANG, TƯỜNG BẢO VỆ VÀ HÀNG RÀO CHẮN
 • Điều 56. Tác dụng của cọc tiêu hoặc tường bảo vệ
 • Điều 57. Hình dạng và kích thước cọc tiêu
 • Điều 58. Các trường hợp cắm cọc tiêu
 • Điều 59. Kỹ thuật cắm cọc tiêu
 • Điều 60. Hàng cây thay thế cọc tiêu
 • Điều 61. Tiêu phản quang
 • Điều 62. Tường bảo vệ
 • Điều 63. Hàng rào chắn cố định
 • Điều 64. Hàng rào chắn di động
 • CHƯƠNG 12 CỘT KILÔMÉT, CỌC H
 • Điều 65. Tác dụng của cột kilômét
 • Điều 66. Phân loại cột kilômét
 • Điều 67. Quy cách cột kilômét
 • Điều 68. Vị trí đặt cột kilômét theo chiều cắt ngang đường
 • Điều 69. Vị trí đặt cột kilômét theo chiều dọc đường
 • Điều 70. Tên địa danh và khoảng cách ghi trên cột kilômét
 • Điều 71. Phạm vi áp dụng cột kilômét
 • Điều 72. Cọc H (Cọc 100 m)
 • CHƯƠNG 13 MỐC LỘ GIỚI
 • Điều 73. Tác dụng của cọc mốc lộ giới
 • Điều 74. Cấu tạo cọc mốc
 • Điều 75. Quy định cắm cọc mốc lộ giới
 • Điều 76. Các quy định khác
 • Chương 14 BÁO HIỆU CẤM ĐI LẠI
 • Điều 77. Phân loại cấm đi lại
 • Điều 78. Cấm riêng từng loại phương tiện
 • Điều 79. Cấm riêng từng chiều đi
 • Điều 80. Cấm toàn bộ sự đi lại
 • Điều 81. Tổ chức trạm điều khiển giao thông
 • Điều 82. Báo hiệu cấm đường trong những trường hợp khẩn cấp
 • Điều 83. Báo hiệu cấm từng phần mặt đường, lề đường, vỉa hè
 • CHƯƠNG 15 GƯƠNG CẦU LỒI, DẢI PHÂN CÁCH VÀ LAN CAN PHÒNG HỘ
 • Điều 84. Gương cầu lồi
 • Điều 85. Dải phân cách
 • Điều 86. Lan can phòng hộ
 • PHẦN 3: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • Điều 87. Nguyên tắc quản lý
 • Điều 88. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý đường bộ
 • Điều 89. Trách nhiệm của người sử dụng đường bộ
 • PHẦN 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 90. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục A ĐÈN TÍN HIỆU
 • Phụ lục B Ý NGHĨA - SỬ DỤNG BIỂN BÁO CẤM
 • Phụ lục C Ý NGHĨA - SỬ DỤNG BIỂN BÁO NGUY HIỂM VÀ CẢNH BÁO
 • Phụ lục D Ý NGHĨA - SỬ DỤNG BIỂN HIỆU LỆNH
 • Phụ lục E Ý NGHĨA - SỬ DỤNG BIỂN CHỈ DẪN
 • Phụ lục F Ý NGHĨA - SỬ DỤNG CÁC BIỂN PHỤ
 • Phụ lục G Ý NGHĨA - SỬ DỤNG VẠCH KẺ ĐƯỜNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT

Đang cập nhật