Quy chuẩn QCVN14:2020/BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN14:2020/BTC

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia Số hiệu: QCVN14:2020/BTC Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: *** Ngày ban hành: 30/10/2020 Lĩnh vực: Công nghệ- Thực phẩm

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

 • QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 1.4. Tài liệu viện dẫn
 • 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • 2.1. Chất lượng thóc nhập kho dự trữ quốc gia
 • 2.2. Chất lượng thóc xuất kho dự trữ quốc gia
 • 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
 • 3.1. Lấy mẫu
 • 3.2. Phương pháp thử các chỉ tiêu chất lượng của thóc
 • 3.2.1. Đánh giá cảm quan
 • 3.2.2. Xác định độ ẩm
 • 3.2.3. Xác định hạt rạn nứt
 • 3.2.4. Xác định tạp chất
 • 3.2.5. Xác định tỷ lệ gạo lật
 • 3.2.6. Xác định hạt lẫn loại
 • 3.2.7. Phân loại thóc
 • 3.2.8. Xác định hạt hư hỏng, hạt đỏ, hạt xanh non, hạt vàng, hạt bạc phấn
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN, QUY TRÌNH NHẬP, XUẤT
 • 4.1. Về công nghệ bảo quản
 • 4.2. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị, dụng cụ
 • 4.2.1. Đối với vật tư, thiết bị, dụng cụ bảo quản thóc
 • 4.2.2. Khí N2 dùng trong bảo quản thóc
 • 4.2.3. Túi chính bảo quản
 • 4.2.4. Túi bảo vệ
 • 4.2.5. Hệ thống ống dẫn, hút khí
 • 4.2.6. Bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao
 • 4.3. Quy trình nhập kho
 • 4.3.1. Chuẩn bị kho
 • 4.3.2. Kỹ thuật định hình gia công túi chính và túi bảo vệ
 • 4.3.3. Cân nhập
 • 4.3.4. Kê xếp thóc trong kho
 • 4.4. Bảo quản thóc trong kho
 • 4.4.1. Làm kín lô thóc
 • 4.4.2. Phương pháp thử độ kín của lô thóc
 • 4.4.3. Hút khí trong quá trình bảo quản thóc đối với bảo quản áp suất thấp
 • 4.4.4. Hút khí tăng cường và nạp khí N2 đối với bảo quản bổ sung khí N2
 • 4.4.5. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá lô thóc bảo quản an toàn
 • 4.4.6. Chế độ vệ sinh
 • 4.4.7. Công tác kiểm tra
 • 4.4.8. Xử lý phòng, chống đọng sương, chống mốc trong quá trình bảo quản
 • 4.4.9. Công tác phòng, trừ sinh vật hại cho khối hạt
 • 4.4.10. Phòng, trừ chuột và các sinh vật hại khác
 • 4.5. Quy trình xuất kho
 • 4.6. Vận chuyển
 • 4.7. Báo cáo chất lượng thóc
 • 5. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5.1. Yêu cầu về nhà kho
 • 5.2. Lập phiếu kiểm tra chất lượng thóc nhập kho
 • 5.3. Lập biên bản nhập đầy kho
 • 5.4. Lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng thóc nhập kho
 • 5.5. Thẻ lô hàng
 • 5.6. Chế độ ghi chép sổ sách theo dõi bảo quản hàng hóa
 • 5.7. Thủ tục xuất kho
 • 5.8. Thời hạn bảo quản
 • 5.9. Phòng chống cháy nổ
 • 5.10. An toàn lao động
 • 6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A Sơ đồ Quy trình phân tích thóc
 • Phụ lục B Sơ đồ quy trình nhập kho, bảo quản và xuất kho thóc DTQG
 • Phụ Lục C BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO QUẢN THÓC DTQG QUÝ .... NĂM ....
 • Phụ Lục D BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO QUẢN THÓC DTQG THÁNG .... NĂM ....
 • Phụ Lục G BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG THÓC XUẤT KHO NĂM ...
 • Phụ Lục H BÁO CÁO HAO HỤT THỰC TẾ THÓC DTQG NHẬP NĂM …, XUẤT KHO NĂM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN14:2020/BTC để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN14:2020/BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN14:2020/BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN14:2020/BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN14:2020/BTC

Đang cập nhật