Thông tư 27/2007/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2007/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 27/2007/TT-BKHCN hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 27/2007/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng Ngày ban hành: 31/10/2007 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 27/2007/TT-BKHCN hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH VÀ THOẢ THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU KẾT QUẢ ĐÁNH ...
  • I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH THỪA NHẬN
  • III. KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THOẢ THUẬN THỪA NHẬN
  • IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2007/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 27/2007/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2007/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 27/2007/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 27/2007/TT-BKHCN

Đang cập nhật