Quyết định 2853/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2853/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 2853/QĐ-BCN năm 2005 sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định 1696 phê duyệt phương án và chuyển các Xí nghiệp: Vân tải ô tô, Xây lắp, Dịch vụ đời sống của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Dệt Nam Định do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 2853/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu Ngày ban hành: 09/09/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2853/QĐ-BCN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 2853/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2853/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2853/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2853/QĐ-BCN

Đang cập nhật