Quyết định 93/2005/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 93/2005/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 93/2005/QĐ-BNV về danh mục mã số các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 93/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 30/08/2005 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 93/2005/QĐ-BNV để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 93/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 93/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 93/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 93/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật