Nghị định 169/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 169/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 169/2007/NĐ-CP về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an Số hiệu: 169/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/11/2007 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 169/2007/NĐ-CP về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục tiêu huy động
 • Điều 4. Nguyên tắc huy động
 • Điều 5. Phương thức huy động
 • Điều 6. Đối tượng huy động
 • Điều 7. Thứ tự ưu tiên huy động
 • Điều 8 Chuyển giao đối tượng huy động
 • Điều 9 Hoàn lại đối tượng huy động
 • Điều 10 Ngân sách thực hiện huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an
 • Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HUY ĐỘNG
 • Điều 12 Xây dựng kế hoạch huy động
 • Điều 13 Quyết định huy động
 • Điều 14 Trách nhiệm thực hiện kế hoạch huy động
 • Điều 15. Cung cấp thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ
 • Điều 16. Huy động thành tựu khoa học và công nghệ
 • Điều 17 Tăng cường nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an
 • Điều 18. Huy động cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
 • Điều 19. Huy động cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc gia
 • Điều 20. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác công ...
 • Điều 21. Huy động trong tình huống có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội
 • Chương 3: QUYỀN, NGHĨA VỤ CHÍNH  SÁCH  ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC HUY ĐỘNG
 • Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiềm lực khoa học và công nghệ được huy động
 • Điều 23. Chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động
 • Điều 24. Đền bù cơ sở vật chất kỹ thuật được huy động cho tổ chức, cá nhân
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 169/2007/NĐ-CP quy định việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an. Việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trong trường hợp Nhà nước ban bố tình trạng khẩn cấp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 169/2007/NĐ-CP.

Việc huy động cá nhân hoạt động KHCN sẽ thực hiện thông qua các phương thức sau:

- Cá nhân hoạt động KHCN tự nguyện tham gia hoạt động phục vụ công tác công an;

- Thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cá nhân hoạt động KHCN;

- Điều động cá nhân giữa các cơ quan nhà nước.

Việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an phải được thực hiện theo kế hoạch huy động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trừ việc huy động trong tình huống có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian được huy động, cá nhân hoạt động KHCN là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng nguyên lương, các chế độ, chính sách như khi làm việc tại cơ quan, tổ chức của nhà nước, do cơ quan quản lý cá nhân chi trả. Ngoài ra cá nhân còn được hưởng phụ cấp do cơ quan công an huy động chi trả theo mức sau:

- 30% mức tiền lương đang hưởng và phụ cấp chức vụ trước khi được huy động, các chế độ trợ cấp khác trong trường hợp thời gian được huy động dưới 6 tháng;

- 50% mức tiền lương đang hưởng và phụ cấp chức vụ trước khi được huy động, các chế độ trợ cấp khác trong trường hợp thời gian được huy động từ 6 tháng đến dưới 1 năm;

- 80% mức tiền lương đang hưởng và phụ cấp chức vụ trước khi được huy động, các chế độ trợ cấp khác trong trường hợp thời gian được huy động từ 1 năm trở lên.

Nghị định 169/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/12/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 169/2007/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 169/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 169/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 169/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật