Nghị định 170/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 170/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Số hiệu: 170/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/11/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi hành Nghị định ...

Theo nội dung sửa đổi tại Nghị định 170/2007/NĐ-CP thì nội dung ghi trên Chứng minh nhân dân sẽ sửa đổi như sau: Mặt trước: Bên trái, từ trên xuống: hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 14 mm ( quy định trước đây là 1,9cm); ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân cỡ 20 x 30 mm (Quy định trước đây là 3 x 4 cm); có giá trị đến (ngày, tháng, năm).

Nghị định cũng bổ sung thêm thông tin về họ và tên gọi khác; giới tính; dân tộc vào Chứng minh nhân dân.

Ngoài ra, Nghị định 170 cũng quy định về đơn xin đổi, cấp lại chứng minh nhân dân. Trường hợp cấp lại thì đơn phải có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2007.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 170/2007/NĐ-CP để xử lý: