Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 188/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 06/12/2007 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đối tượng thực hiện chế độ quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 188/2007/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật