Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Tiêu đề: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 Số hiệu: 03/2007/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 21/11/2007 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

 • LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phân loại bệnh truyền nhiễm
 • Điều 4. Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2: PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Mục 1: THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Điều 9. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 10. Đối tượng của thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 11. Yêu cầu của thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 12. Trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Mục 2: VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Điều 13. Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 • Điều 14. Vệ sinh trong cung cấp nước sạch, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt
 • Điều 15. Vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và động vật khác
 • Điều 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Điều 17. Vệ sinh trong xây dựng
 • Điều 18. Vệ sinh trong việc quàn, ướp, mai táng, di chuyển thi thể, hài cốt
 • Điều 19. Các hoạt động khác trong vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm
 • Mục 3: GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Điều 20. Hoạt động giám sát bệnh truyền nhiễm
 • Điều 21. Nội dung giám sát bệnh truyền nhiễm
 • Điều 22. Báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm
 • Điều 23. Trách nhiệm giám sát bệnh truyền nhiễm
 • Mục 4: AN TOÀN SINH HỌC TRONG XÉT NGHIỆM
 • Điều 24. Bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 • Điều 25. Quản lý mẫu bệnh phẩm
 • Điều 26. Bảo vệ người làm việc trong phòng xét nghiệm
 • Mục 5: SỬ DỤNG VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ PHÒNG BỆNH
 • Điều 27. Nguyên tắc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế
 • Điều 28. Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tự nguyện
 • Điều 29. Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
 • Điều 30. Trách nhiệm trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế
 • Mục 6: PHÒNG LÂY NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 31. Biện pháp phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm
 • Điều 33. Trách nhiệm của thầy thuốc và nhân viên y tế trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ ...
 • Điều 34. Trách nhiệm của người bệnh, người nhà người bệnh trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại ...
 • Chương 3: KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
 • Điều 35. Đối tượng và địa điểm kiểm dịch y tế biên giới
 • Điều 36. Nội dung kiểm dịch y tế biên giới
 • Điều 37. Trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm dịch y tế biên giới
 • Chương 4: CHỐNG DỊCH
 • Mục 1: CÔNG BỐ DỊCH
 • Điều 38. Nguyên tắc, thẩm quyền, thời hạn và điều kiện công bố dịch
 • Điều 39. Nội dung công bố dịch
 • Điều 40. Điều kiện và thẩm quyền công bố hết dịch
 • Điều 41. Đưa tin về tình hình dịch
 • Mục 2: BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ DỊCH
 • Điều 42. Nguyên tắc và thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch
 • Điều 43. Nội dung ban bố tình trạng khẩn cấp khi có dịch
 • Điều 44. Thẩm quyền bãi bỏ tình trạng khẩn cấp khi hết dịch
 • Điều 45. Đưa tin trong tình trạng khẩn cấp về dịch
 • Mục 3: CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH
 • Điều 46. Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch
 • Điều 47. Khai báo, báo cáo dịch
 • Điều 48. Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 49. Tổ chức cách ly y tế
 • Điều 50. Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch
 • Điều 51. Các biện pháp bảo vệ cá nhân
 • Điều 52. Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch
 • Điều 53. Kiểm soát ra, vào vùng có dịch đối với bệnh dịch thuộc nhóm A
 • Điều 54. Các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch
 • Điều 55. Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch
 • Điều 56. Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch
 • Chương 5: CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Điều 57. Cơ sở phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 58. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 59. Chế độ đối với người làm công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và người tham gia chống dịch
 • Điều 60. Kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 61. Dự trữ quốc gia cho phòng, chống dịch
 • Điều 62. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 63. Hiệu lực thi hành
 • Điều 64. Hướng dẫn thi hành

Ngày 21/11/2007, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Nội dung Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch và các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

Theo đó, để kịp thời ngăn ngừa dịch lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước các bệnh truyền nhiễm được chia thành ba nhóm A, B, C gồm các bệnh đặc biệt nguy hiểm, các bệnh nguy hiểm có nguy cơ lây lan nhanh và những bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh. Tuỳ theo việc bệnh truyền nhiễm và bệnh dịch thuộc các nhóm A, B, C, chức năng công bố dịch sẽ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Y tế hoặc Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm.

Bên cạnh đó cũng nghiêm cấm các hành vi: Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm; Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm; Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này hay không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Khi xảy ra bệnh truyền nhiễm, cơ quan y tế có thẩm quyền phải thực hiện giám sát các trường hợp mắc bệnh, bị nghi ngờ mắc bệnh và mang mầm bệnh truyền nhiễm; Giám sát tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; Giám sát trung gian truyền bệnh. Đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ, nhanh hay đột xuất tùy thuộc vào tính chất bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, đối với vùng có dịch người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh. Trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và mọi người dân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ sở y tế có thẩm quyền trong việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

Để hỗ trợ hoạt động phòng ngừa, dập tắt dịch, nhà nước miễn phí sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc trong các trường hợp: Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch; Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch và trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2008.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 để xử lý:

Tin tức về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Phân tích chính sách về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Đang cập nhật