Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Tiêu đề: Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 Số hiệu: 04/2007/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 21/11/2007 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 • LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng nộp thuế
 • Điều 3. Thu nhập chịu thuế
 • Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
 • Điều 5. Giảm thuế
 • Điều 6. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam
 • Điều 7. Kỳ tính thuế
 • Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế
 • Điều 9. Áp dụng điều ước quốc tế
 • Chương 2: CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
 • Mục 1: XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THU NHẬP TÍNH THUẾ
 • Điều 10. Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
 • Điều 11. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
 • Điều 12. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn
 • Điều 13. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn
 • Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản
 • Điều 15. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng
 • Điều 16. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền
 • Điều 17. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại
 • Điều 18. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng
 • Điều 19. Giảm trừ gia cảnh
 • Điều 20. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
 • Điều 21. Thu nhập tính thuế
 • Mục 2: BIỂU THUẾ
 • Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần
 • Điều 23. Biểu thuế toàn phần
 • Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân ...
 • Chương 3: CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
 • Điều 25. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh
 • Điều 26. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Điều 27. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
 • Điều 28. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Điều 29. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Điều 30. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • Điều 31. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng
 • Điều 32. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế
 • Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân ...
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Hướng dẫn thi hành

Ngày 21/11/2007, Quốc hội ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Nội dung Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, các thu nhập từ kinh doanh; tiền lương, tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản; trúng thưởng; bản quyền; nhượng quyền thương mại; nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng... là thu nhập chịu thuế.

Thuế được tính theo kỳ. Trong đó, kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng; Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

Ngoài ra, Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế. Nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hay cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế sẽ được nhà nước hoàn thuế. Tuy nhiên, khi đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Ngoài ra, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 còn quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất; Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất; Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; Thu nhập từ kiều hối; Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật; Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả... là những thu nhập không phải chịu thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 để xử lý:

Tin tức về Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Án lệ về Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Đang cập nhật