Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Văn Liên, Trần Đức Lai Ngày ban hành: 11/12/2007 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH  TRẠM THU, PHÁT SÓNG ...
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC 1 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
  • PHỤ LỤC 2 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
  • PHỤ LỤC 3 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
  • PHỤ LỤC 4 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
  • PHỤ LỤC 5 THÔNG BÁO Về việc lắp đặt trạm BTS
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT

Đang cập nhật