Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Số hiệu: 189/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/12/2007 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 189/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật