Thông tư 01/2008/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2008/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 01/2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 01/2008/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 02/01/2008 Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 01/2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2007/NĐ-CP NGÀY 11/7/2007 CỦA CHÍNH ...
 • I. VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH
 • II. VỀ QUY TRÌNH THAM GIA Ý KIẾN VÀ GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG
 • III. VỀ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC
 • IV. VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC, XÁC ĐỊNH VÙNG PHỤC VỤ CẤP NƯỚC VÀ KÝ KẾT THOẢ THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ ...
 • V. VỀ ĐẤU NỐI
 • VI. VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC
 • VII. VỀ ĐO ĐẾM VÀ HOÀN TRẢ TIỀN NƯỚC THU THỪA DO THIẾT BỊ ĐO ĐẾM NƯỚC KHÔNG CHÍNH XÁC
 • VIII. HIỆU LỰC THI HÀNH
 • PHỤ LỤC 1 MẪU THOẢ THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CẤP NƯỚC
 • PHỤ LỤC 2 MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC ÁP DỤNG CHO MUA BÁN LẺ NƯỚC SẠCH
 • PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC
 • PHỤ LỤC 3 MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC ÁP DỤNG CHO MUA BÁN BUÔN NƯỚC SẠCH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2008/TT-BXD để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 01/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2008/TT-BXD

Đang cập nhật