Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11

Tiêu đề: Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 30/2007/TT-BCA-C11 Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 12/12/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2005/NĐ-CP NGÀY 12/12/2005 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ...
  • I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • II. XÁC ĐỊNH HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH; THỜI HIỆU, THỜI HẠN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ NGUYÊN TẮC ...
  • III. ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ, THỦ TỤC XỬ PHẠT, THẨM QUYỀN XỬ PHẠT, TỔ ...
  • IV. BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, THỐNG KÊ, BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  • V. HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11 để xử lý:

Tin tức về Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11

Đang cập nhật