Quyết định 48/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 48/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 48/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân công thành viên Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 48/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/01/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 48/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 48/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 48/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 48/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 48/QĐ-TTg

Đang cập nhật