Thông tư 80/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 80/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 80/2005/TT-BTC hướng dẫn tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 80/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân Ngày ban hành: 15/09/2005 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 80/2005/TT-BTC hướng dẫn tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Bộ Tài chính ban hành

 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI THỐNG KÊ VÀ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIÁ ĐẤT
 • III. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • 1. Tổ chức điều tra, khảo sát
 • 2. Các bước điều tra, khảo sát.
 • 3. Ghi phiếu điều tra:
 • 4. Thu phiếu điều tra
 • 5. Xử lý phiếu điều tra
 • 6. Tổng hợp các số liệu điều tra
 • 7. Lưu giữ các phiếu điều tra
 • IV. THỐNG KÊ GIÁ ĐẤT VÀ BÁO CÁO TỔNG HỢP GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT CỤ THỂ
 • 1. Thống kê giá đất:
 • 2. Báo cáo tổng hợp giá các loại đất cụ thể:
 • 3. Trách nhiệm của các cấp, các ngành và cá nhân trong việc báo cáo tổng hợp giá các loại đất cụ thể ...
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Kinh phí đảm bảo cho các cuộc điều tra, khảo sát, thống kê giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở địa ...
 • 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • 3. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn ...
 • PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 1 Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
 • PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 2 Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm muối
 • PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 3 Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại nông thôn
 • PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 4 Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông ...
 • PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 5 Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại đô thị
 • PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 6 Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ở tại đô ...
 • PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 7 Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao ...
 • Biểu mẫu số 1a BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT RỪNG
 • Biểu mẫu số 2a BẢNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
 • Biểu mẫu số 3a BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
 • Biểu mẫu số 4a BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
 • Biểu mẫu số 5a BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN
 • Biểu mẫu số 7a: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI ...
 • Biểu mẫu số 8a: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC GIÁP RANH VỚI QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
 • Biểu mẫu 1a: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
 • Biểu mẫu số 1b: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT ...
 • Biểu mẫu số 2b: BẢNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
 • Biểu mẫu số 3b: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
 • Biểu mẫu số 4b: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
 • Biểu mẫu số 5b: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN
 • Biểu mẫu số 6b: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ
 • Biểu mẫu số 7b: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI ...
 • Biểu mẫu số 8b: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC GIÁP RANH VỚI QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
 • Biểu mẫu 3b: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG Ở TẠI NÔNG THÔN
 • Biểu mẫu số 1c: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT ...
 • Biểu mẫu số 2c: BẢNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
 • Biểu mẫu số 3c: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
 • Biểu mẫu số 4c: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
 • Biểu mẫu số 5c: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN
 • Biểu mẫu số 6c: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ
 • Biểu mẫu số 7c: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI ...
 • Biểu mẫu số 8b: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC GIÁP RANH VỚI QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
 • Biểu mẫu 6c: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 80/2005/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 80/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 80/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 80/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 80/2005/TT-BTC

Đang cập nhật