Thông tư 03/2008/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2008/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 03/2008/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 25/01/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2008/TT-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2008/TT-BXD

Đang cập nhật