Chỉ thị 05/2008/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 05/2008/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 05/2008/CT-TTg về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 05/2008/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/01/2008 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Chỉ thị 05/2008/CT-TTg về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC
  • 1. Thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có trách ...
  • 2. Cán bộ, công chức, viên chức:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 05/2008/CT-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 05/2008/CT-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 05/2008/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 05/2008/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 05/2008/CT-TTg

Đang cập nhật