Thông tư 70/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 70/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 70/2005/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 70/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 30/08/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 70/2005/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/2005/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ...
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  • III. THU, CHI TÀI CHÍNH
  • IV. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ VÀ KIẺM TOÁN
  • V. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 70/2005/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 70/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 70/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 70/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 70/2005/TT-BTC

Đang cập nhật