Nghị định 18/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 18/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam Số hiệu: 18/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/02/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Lãnh đạo
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Theo quy định tại Nghị định 18/2008/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của ĐTHVN gồm 30 tổ chức, bao gồm các tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; các tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình và các tổ chức sự nghiệp khác.

Nghị định cũng quy định rõ Các Ban và các đơn vị tương đương trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có Trưởng ban (và tương đương); giúp việc Trưởng ban có không quá 03 Phó trưởng ban.

ĐTHVN có Tổng giám đốc và không quá 04 Phó Tổng giám đốc và do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị định 18/2008 cũng quy định rõ ĐTHVN là đài truyền hình quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình.

Nhiệm vụ chính của ĐTHVN đó là quản lý trực tiếp hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của ĐTHVN để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình truyền hình quốc gia trong nước và ra nước ngoài…. Bên cạnh đó, nghị định cũng đề ra nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình địa phương về kế hoạch sản xuất các chương trình phát trên sóng truyền hình quốc gia…

Nghị định 18/2008 có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2008.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 18/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 18/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 18/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 18/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 18/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật